Radca Prawny Magdalena Kolator - Sujkowska

O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Kolator – Sujkowska udziela  pomocy prawnej osobom fizycznym, instytucjom i firmom, gwarantując przy tym profesjonalne podejście. Kierujemy się zasadą zgodnie, z którą interes Klienta jest wartością nadrzędną, a naszą odpowiedzialnością – dbałość o niego. Ze swojej strony gwarantujemy rzetelność, terminowość oraz fachowość.

kancelaria-kolatorsujkowska.pl

Chętnie pomożemy

Każda sprawa jest kolejnym wyzwaniem, do którego podchodzimy z pełnym zaangażowaniem. Jesteśmy gotowi podjąć się rozwiązania najtrudniejszych problemów. Świadczymy pomoc zarówno na etapie przedsądowym, jak i reprezentując Klienta w procesie.

Pomoc w trudnych sprawach

Kompleksowa obsługa

Rzetelność i uczciwość

kancelaria-kolatorsujkowska.pl

Obszary działaności

kancelaria-kolatorsujkowska.pl

Prawo cywilne

Oferujemy kompleksową obsługę z dziedziny prawa cywilnego w tym w sprawach o zapłatę pomiędzy kontrahentami lub dotyczących odszkodowań, naruszenia dóbr osobistych, czy rodzinnych i spadkowych. Z chęcią podejmiemy się prowadzenia spraw rodzinnych, choćby o alimenty, ich podwyższenie, czy uregulowanie kontaktów. 

kancelaria-kolatorsujkowska.pl

Bieżąca obsługa firm

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę firm, począwszy od jej założenia po sporządzanie wszelkich dokumentów wewnętrznych w tym regulaminów i uchwał, negocjowanie umów z kontrahentami, formułowanie wezwań do zapłaty, reprezentowanie firmy w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

kancelaria-kolatorsujkowska.pl

Umowy

Świadczymy pomoc w sporządzaniu oraz weryfikacji umów. Chętnie pomożemy wynegocjować korzystną treść warunków umownych, jak też dokonamy interpretacji ich zapisów. Przeanalizujemy kwestię kar umownych, a także zweryfikujemy możliwość rozwiązania umowy. 

kancelaria-kolatorsujkowska.pl

Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy usługi z zakresu zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Proponujemy pomoc przy sporządzaniu dokumentacji postępowania, jak również przygotowaniu oferty oraz odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

kancelaria-kolatorsujkowska.pl

Kredyty frankowe

Oferujemy pomoc w sporze z bankiem. Nieodpłatnie sporządzimy analizę umowy oraz wskażemy szanse na uzyskanie korzystnego orzeczenia, a także możliwe ryzyka. Sporządzimy pozew oraz podejmiemy się reprezentacji Klienta w postępowaniu przed sądem.

kancelaria-kolatorsujkowska.pl

Prawo pracy

Kancelaria oferuje pomoc w dziedzinie prawa pracy, zarówno pracodawcom jak i pracownikom. W razie potrzeby dokonamy analizy stanu faktycznego, sporządzimy opinię prawną oraz niezbędne dokumenty. 

kancelaria-kolatorsujkowska.pl

Kontakt

Czekamy na wiadomość.